<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
บริษัท ESRI เข้าพบทีมงาน กภส.28 มีนาคม 2564
ตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายน์ 27 มีนาคม 2564
ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างสายงาน 24 มีนาคม 2564
กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม Morning Talk16 พฤศจิกายน 2564
ตรวจ KPI การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบุรีรัมย์15 มีนาคม 2564
รวมทั้งหมด 5 ระเบียน 1 หน้า 1
เลื่อนขึ้นข้างบน