<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

28 มีนาคม 2564


บริษัท ESRI เข้าพบทีมงาน กภส.

             บริษัท ESRI เข้าพบทีมงาน กภส.

            วันที่ 28 มีนาคม 2564 บริษัท ESRI เข้าพบทีมงาน กภส. เพื่อปรึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของโครงการ GISC. เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้นำไปใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน