<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

15 มีนาคม 2564


ตรวจ KPI การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบุรีรัมย์

             ตรวจ KPI การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบุรีรัมย์

            ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 กองภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ร่วมกันตรวจคุณภาพข้อมูล ตาม KPI เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำข้อมูลด้าน GIS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน