<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

24 มีนาคม 2564


ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างสายงาน

             ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างสายงาน

            วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้เป้นประธานในการนัดประชุมหารือระหว่างสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่การ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบด้วย กองภูมิสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาย

ภาพข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน