<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

16 พฤศจิกายน 2564


กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม Morning Talk

             กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม Morning Talk

            กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม Morning Talk เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กำหนดนโยบายและแผนงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประปาส่วนภูมิภาค

ภาพข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน